GDPR

Integritetspolicy

Vi på Sjöstadens Trafikskola i Mariestad AB, organisationsnummer 559125-4650, vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. För oss är det viktigt att du vet hur vi behandlar dessa.

Integritetspolicyn informerar om hur Sjöstadens Trafikskola behandlar dina personuppgifter och gäller när du använder trafikskolans tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss. Sjöstadens Trafikskola är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.

När du som kund skriver in dig hos oss på trafikskolan, skickar e-post till oss eller handlar via vår e-handeln innebär det att du lämnar dina personuppgifter till oss. Det kan vara namn, personnummer, telefonnummer, postadress, e-postadress, köphistorik och annan information som du lämnat till oss.

Vi kan använda dina personuppgifter till bland annat följande ändamål:

  • Kontakt via e-post eller telefon.
  • Hantering och administrering av bokningar i trafikskolans bokningssystem.
  • Tillgodose Transportstyrelsens krav på att föra elevregister och utbildningskort.
  • Rapportering av utbildningar som introduktionsutbildning samt riskutbildning del 1 och 2 till Transportstyrelsen.
  • Bokning av förarprov i Trafikverkets bokningssystem.
  • Hantering och administrering av fakturor, kortbetalningar och köp som gjorts via vår e-handel.
  • Förbättring av vår kundservice.

Endast vi som jobbar på Sjöstadens Trafikskola har tillgång till dina personuppgifter. All data som sparas i vårt bokningssystem hanteras på en server som drivs av STR Service AB i Landskrona.

Vi vidarebefordrar aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Sjöstadens Trafikskola.

Vi arbetar med sociala medier där våra elever fotograferas och är med på bild och i text. Detta är naturligtvis frivilligt och du kan när som helst kontakta oss om du inte längre vill medverka.

Sjöstadens Trafikskola sparar dina personuppgifter tills du genomfört din utbildning hos oss eller av annan anledning avslutat din relation med trafikskolan. Vi sparar som regel dina personuppgifter som vi behöver för vår inbördes affärsrelation under en period av 1 år efter att du upphört vara kund hos oss. Personuppgifter som Skattemyndigheten och Transportstyrelsen kräver att vi ska kunna redovisa sparas under en period av 7 år respektive 5 år.

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter hos Sjöstadens Trafikskola är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som till exempel bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till:

Sjöstadens Trafikskola i Mariestad AB

Kyrkogatan 4A

542 30 Mariestad

Informationen kommer sändas till din folkbokföringsadress.

Du har alltid rätt att vända dig till Datainspektionen om du anser att du inte blivit korrekt behandlad av oss.

Vill du läsa mer om GDPR-lagen och vad den innebär kan du göra det på följande länk: datainspektionen.se

Kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Välkommen att besöka oss eller ringa 0501-195 00.